Skip to main content

Full text of "Rânduiala Sfintei Liturghii în rit bizantin"

See other formats


Randuiala Sfintei Liturghii In rit bizantin 

achizitionare: 10.07.2003', sursa: www.greek-catholic.ro 

LITURGHIASFANTULUI IOAN GURA-DE-AUR 

Diaconul (spune cu voce ridicata:) Binecuvanteaza, parinte. 

Preotul: Binecuvantata este Tmparatia Tatalui si a Fiului si a Spiritului Sfant, acum si pururea si in vecii 
vecilor. 

Corul: Amin 

Preotul sau diaconul: 

Cu pace, Domnului sa ne rugam. 

Corul: Doamne, mdura-Te spre noi. (Se canta sau se recita dupa fiecare stih al ecteniei). 

Pentru pacea de sus si pentru mantuirea sufletelor noastre, Domnului sa ne rugam. 

Pentru pacea a toata lumea, pentru bunastarea sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu si pentru unirea tuturor, 
Domnului sa ne rugam. 

Pentru aceasta sfanta casa si pentru cei ce cu credinta, cu buna cucernicie si cu frica lui Dumnezeu intra 
Tntr-Tnsa, Domnului sa ne rugam. 

Pentru Preafericitul Parinte Papa (N), pentru Tnalt Preasfintitul Arhiepiscop si Mitropolit (N), pentru (Inalt) 
Preasfintitul nostru (Arhi) Episcop (N), pentru cinstita preotime si diaconime Tn Cristos, pentru tot clerul si 
poporul, Domnului sa ne rugam. 

Pentru conducatorii nostri si ai tuturor popoarelor, Domnului sa ne rugam. 

Pentru tara noastra, pentru orasul (satul) acesta, pentru toate tarile, orasele si satele si pentru cei ce cu 
credinta locuiesc Tntr-Tnsele, Domnului sa ne rugam. 

Pentru buna linistea aerului, pentru Tnmultirea roadelor pamantului si pentru timpuri de pace, Domnului sa ne 
rugam. 

Pentru cei ce calatoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei aflati Tn robie si pentru 
mantuirea lor, Domnului sa ne rugam. 

Pentru ca sa ne mantuim de tot necazul, mania, primejdia si nevoia, Domnului sa ne rugam. 

Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

Pe preasfanta, curata, preabinecuvantata, marita noastra Doamna, de Dumnezeu Nascatoare si pururea 
Fecioara, Maria, cu toti Sfintii pomenindu-o, pe noi Tnsine, unul pe altul si toata viata noastra lui Cristos 
Dumnezeu sa o dam. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Ca Tie Ti se cuvine toata marirea, cinstirea si Tnchinarea, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum si pururea 
si Tn vecii vecilor. C: Amin. 

Antifonul I 

(La sarbatori se canta sau se recita antifoanele Mineiului, Triodului sau Pentecostarului. Vezi Cantari la 
Sfanta Liturghie,) 

C: Marire Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant. 

Binecuvanteaza, suflete al meu, pe Domnul §i, toate cele dinauntrul meu, Numele eel Sfant al Lui. 
Binecuvantat e§ti, Doamne. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Doamne, Dumnezeul nostru, a Carui stapanire este neasemanata si marire neatinsa, a Carui mila este 
nemasurata si iubire de oameni negraita, Tnsuti Stapane, dupa Tndurarea Ta, prive§te spre noi §i spre 
aceasta sfanta casa si revarsa peste noi si peste cei ce se roaga Tmpreuna cu noi milele Tale cele bogate si 
Tndurarile Tale. 

P: lara si iara, cu pace, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

C: Doamne, indura-Te spre noi. 

P: Pe preasfanta, curata, preabinecuvantata, marita noastra Doamna, de Dumnezeu Nascatoare si pururea 
Fecioara, Maria, cu toti Sfintii pomenindu-o, pe noi Tnsine, unul pe altul, si toata viata noastra lui Cristos 
Dumnezeu sa o dam. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Ca a Ta este stapanirea si a Ta este Tmparatia si puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Spiritului Sfant, 
acum si pururea si in vecii vecilor. 

C: Amin. 

Antifonul II 

(La sarbatori se canta sau se recita antifoanele Mineiului, Triodului sau Pentecostarului. Vezi Cantari la 
Sfanta Liturghie, p. 21 7 si urmatoarele) 

C: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

Unule nascut, Fiule si Cuvant al lui Dumnezeu, Cel ce esti fara-de-moarte si ai primit, pentru mantuirea 
noastra, a Te intrupa din Sfanta Nascatoare de Dumnezeu §i pururea Fecioara, Maria, neschimbat 
mtrupandu-Te si rastignindu-Te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai calcat, unul fiind din 
Sfanta Treime, preamarit impreuna cu Tata! si cu Spiritul Sfant, mantuieste-ne pe noi. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Doamne, Dumnezeul nostru, mantuieste poporul Tau si binecuvanteaza mostenirea Ta; Biserica Tain pace 
Tntreaga pazeste-o; sfinteste-i pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe acestia preamareste-i cu puterea 
Ta dumnezeiasca si nu ne lasa pe noi care speram Tn Tine. P: lara si iara, cu pace, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

C: Doamne, ?ndura-te spre noi. 

P: Pe preasfanta, curata, preabinecuvantata, marita noastra Doamna, de Dumnezeu Nascatoare si pururea 
Fecioara, Maria, cu toti sfintii pomenindu-o, pe noi Tnsine, unul pe altul, si toata viata noastra, lui Cristas 
Dumnezeu sa o dam. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Ca bun si iubitor de oameni esti, Dumnezeule, si Tie marire Tti Tnaltam, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, 
acum si pururea si in vecii vecilor. 

C: Amin. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Cel ce ne-ai daruit aceste rugaciuni de obste si de unire, Cel ce si la doi si la trei care se unesc in Numele 
Tau le-ai fagaduit sa le Tmplinesti cererile, Tnsuti Tmplineste si acum cererile de folos ale servilor Tai, dandu- 
ne Tn acest veac de acum cunostinta adevarului Tau si in cel ce va veni - viata vesnica daruindu-ne. 

Antifonul III 

(La sarbatori se canta sau se recita, in loc de Fericiri, antifoanele Mineiului, Triodului sau Pentecostarului. 
Vezi Cantari la Sfanta Liturghie) 

Fericirile 

C: fntru fmparatia Ta, pomeneste-ne, Doamne, cand vei veni intru fmparatia Ta. 

Fericiti cei saraci cu spiritul, ca a lor este fmparatia Cerurilor. 

Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia. 

Fericiti cei blanzi, ca aceia vor mosteni pamantul. 

Fericiti cei ce flamanzesc si Jnseteaza de dreptate, ca aceia se vor satura. 

Fericiti cei milostivi, ca aceia mila vor afla. 

Fericiti cei curati cu inima, ca aceia II vor vedea pe Dumnezeu. 

Fericiti facatorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 

Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca a lor este fmparatia cerurilor. 

Fericiti sunteti cand va vor batjocori si va vor prigoni §i, mintind, vor zice tot cuvantul rau Impotriva voastra, 

pentru Mine. 

Bucurati-va si va veseliti, ca plata voastra multa este in ceruri. 

Marire Tatalui si Fiului §i Spiritului Sfant, acum si pururea §i in vecii vecilor. Amin. 

(Se citeste sau se canta Marirea de la Fericiri, a versului de rand sau a sarbatorii. Vezi Cantari la Sfanta 
Liturghie) 

(In acest timp preotul face Intratul mic, rugandu-se cu voce scazuta:) Stapane, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai asezatTn ceruri cetele si ostile Ingerilor si ale Arhanghelilor 
spre slujba maririi Tale, fa ca, Tmpreuna cu intrarea noastra, sa fie intrarea sfintilor Tngeri care slujesc 
Tmpreuna cu noi si Tmpreuna preamaresc bunatatea Ta. Ca Tie Ti se cuvine toata marirea, cinstirea si 
Tnchinarea, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn vecii vecilor. Amin. 

(Binecuvantand intrarea, preotul spune cu voce scazuta:) 

Binecuvantata este (+) intrarea sfintilor Tai, totdeauna, acum si pururea si Tn vecii vecilor. Amin. 

(Preotul ridica Sf. Evanghelie §i spune cu voce ridicata:) 

Tntelepciune, drepti 

C: Veniti sa ne Inchinam §i sa cadem la Cristos. Mantuieste-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu 

(Duminica): Cel ce ai inviat din morti, pe noi care Iti cantam Tie. Aliluia. 

(Peste saptamana): Cel ce esti minunat mtru sfinti, pe noi care Iti cantam Tie. Aliluia. 

(Se canta sau se cite§te Troparul. Vezi Cantari la Sfanta Liturghie) 

P: Ca sfant esti, Dumnezeul nostru, si Tie marire Tti Tnaltam, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum si 
pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fara-de-moarte, ?ndura-Te spre noi (de trei oh). 

Marire Tatalui si Fiului §i Spiritului Sfant, acum si pururea si In vecii vecilor. Amin. 

Sfinte Fara-de-moarte, ?ndura-te spre noi. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fara-de-moarte, Jndura-Te spre noi. 

(La sarbatorile Imparatesti, In loc de Sfinte Dumnezeule..., vezi Cantari la Sfanta Liturghie) 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Dumnezeule Sfant, Care Tntru sfinti odihnesti, Cel ce cu glas Tntreit-sfant esti laudat de Serafimi si preamarit 
de Heruvimi si de toate Puterile ceresti adorat, Cel ce din nefiinta la fiinta le-ai adus pe toate, Care l-ai zidit 
pe om dupa chipul si asemanarea Ta si cu tot harul Tau l-ai Tmpodobit; Cel ce dai Tntelepciune si pricepere 
cui cere si nu TI treci cu vederea pe cel ce greseste, ci Ti randuiesti pocainta spre mantuire; Care ne-ai 
Tnvrednicit pe noi, smeritii si nevrednicii Tai servi, si Tn ora aceasta sa stam Tnaintea maririi sfantului Tau altar 
si sa-Ti aducem datornica Tnchinare si preamarire, Tnsuti, Stapane, primeste si din gura noastra, a celor 
pacatosi, Tntreit-sfanta cantare si cerceteaza-ne cu bunatatea Ta. larta-ne toata greseala facuta cu voie sau 
fara voie, sfinteste-ne sufletele si trupurile si da-ne har sa-Ti slujim Tn cuviinta Tn toate zilele vietii noastre, 
pentru rugaciunile Sfintei Nascatoare de Dumnezeu si ale tuturor Sfintilor care din veac bine Ti-au placut. Ca 
sfant esti, Dumnezeul nostru, si Tie marire Tti Tnaltam, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn 
vecii vecilor. Amin. 

(Preotul spune Rugaciunea Scaunului de Sus cu voce scazuta:) 

Binecuvantat este cel ce vine Tn Numele Domnului. 

Binecuvantat esti pe scaunul maririi Tmparatiei Tale, Cel ce stai pe Heruvimi, totdeauna, acum si pururea si 
Tn vecii vecilor. Amin. (Intorcandu-se catre popor, preotul spune cu voce ridicata:) 

Sa luam aminte. 

Pace (+) tuturor. 

Lectorul: Si Spiritului Tau. (Apoi cite§te prohimenul). 

P: Tntelepciune. 

(Lectorul citeste titlul Apostolului) 

P: Sa luam aminte. 

(Lectorul cite§te Apostolul, iar preotul spune cu voce scazuta:) 

Fa sa straluceasca Tn inimile noastre, iubitorule de oameni, Stapane, lumina curata a cunoasterii Dumnezeirii 
Tale si deschide-ne ochii mintii ca sa Tntelegem Tnvataturile Evangheliei Tale; pune Tn noi frica de fericitele 
Tale porunci ca, toate poftele trupului calcandu-le, sa petrecem viata spirituals, gandind si facand tot ce Tti 
este placut. Ca Tu esti lumina sufletelor si a trupurilor noastre, Cristoase Dumnezeule, si Tie marire Tti 
Tnaltam, Parintelui Tau fara Tnceput si Preasfantului, bunului si de viata facatorului Tau Spirit, acum si 
pururea si Tn vecii vecilor. Amin. 

(Dupa citirea Apostolului, preotul spune cu voce ridicata:) 

Pace (+) tie. 

C: §i Spiritului Tau. Aliluia. 

P: Tntelepciune, drepti, 

Sa ascultam Sfanta Evanghelie. Pace (+) tuturor. 

C: Si Spiritului Tau. 

P: La citirea Sfintei Evanghelii de la (N). Sa luam aminte. 

C: Marire Tie, Doamne, marire Tie. 

(Se cite§te Evanghelia) 

C: Marire Tie, Doamne, marire Tie. 

. (Dupa citirea Evangheliei preotul roste§te predica, incepand-o cu In Numele Tatalui.., si o incheie cu 
Marire Tatalui- Amin. Dupa predica urmeaza Ectenia staruitoare). 

P: Sa zicem toti, din tot sufletul si din tot cugetul nostru, sa zicem. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

P: Doamne atotstapanitorule, Dumnezeul Parintilor nostri, ne rugam Tie, auzi-ne si Te Tndura spre noi. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

P: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mila Ta cea mare, ne rugam Tie, auzi-ne si ne miluieste. C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

(Preotul spune cu voce scazuta rugaciunea cererii staruitoare:) 

Doamne Dumnezeul nostru, primeste de la servii Tai aceasta rugaciune staruitoare si miluieste-ne dupa 
bogatia milei Tale; revarsa Tndurarile Tale peste noi si peste tot poporul Tau care asteapta de la Tine mila Ta 
cea bogata. 

P: Ne rugam cu staruinta pentru Preafericitul Parinte Papa (N), pentru Tnalt Preasfintitul Arhiepiscop si 
Mitropolit (N), pentru (Tnalt) Preasfintitul nostru (Arhi) Episcop (N) si pentru toti fratii nostri Tn Cristos. 

C: Doamne, indura-Te spre noi. 

Ne rugam pentru fratii nostri preoti, ieromonahi si pentru toti fratii nostri Tn Cristos. 

Ne rugam pentru miluirea si viata, pacea si sanatatea, mantuirea si cercetarea, lasarea si iertarea de pacate 
a servilor lui Dumnezeu frati ai acestei sfinte Biserici. 

Ne rugam pentru fericitii si pururea pomenitii ctitori ai acestei sfinte biserici si pentru toti parintii si fratii no§tri 
dreptcredinciosi mai Tnainte adormiti, care odihnesc aici si pretutindenea. 

Ne rugam pentru cei ce aduc daruri si fac bine Tn aceasta sfanta si preacinstita biserica, pentru cei ce se 
ostenesc, pentru cei ce canta si pentru poporul ce e de fata si asteapta de la Tine mare si multa mila. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Ca milostiv si iubitor de oameni esti, Dumnezeule, si Tie marire Tti Tnaltam, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, 
acum si pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

(Aici se poate citi rugaciunea si ectenia pentru morti) 

P: Rugati-va cei chemati Domnului. 

C: Doamne, Indura-Te spre noi. 

P: Cei credinciosi pentru cei chemati sa ne rugam, 

Ca Domnul sa-i miluiasca, 

Sa-i Tnvete cuvantul adevarului, 

Sa le descopere Evanghelia dreptatii, 

Sa-i uneasca cu sfanta Sa catolica si apostolica Biserica. 

C: Doamne, Indura-Te spre noi. 

P: Mantuieste-i, miluieste-i, apara-i si-i pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

C: Doamne, Indura-Te spre noi. 

P: Cei chemati, capetele voastre Domnului sa le plecati. 

C: Tie, Doamne. (Preotul spune cu voce scazuta rugaciunea pentru catehumeni inainte de a desface Antimisul:) 

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce in cele Tnalte locuiesti si spre cele smerite privesti, Care ai trimis 
mantuire neamului omenesc pe Unicul Tau Fiu nascut, pe Domnul nostru Isus Cristos, priveste spre servii 
Tai cei chemati care si-au plecat capul Tnaintea Ta si Tnvredniceste-i, la timpul cuvenit, de baia celei de a 
doua nasteri, de iertarea pacatelor si de vesmantul nestricaciunii, uneste-i cu sfanta Ta catolica si apostolica 
Biserica si numara-i cu turma Ta cea aleasa. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Ca si acestia, Tmpreuna cu noi, sa mareasca preacinstitul si de mare cuviinta Numele Tau, al Tatalui si al 
Fiului si al Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

[Preotul desface Antimisul si spune:) 

Cati suntem credinciosi, iara si iara, cu pace, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

(Preotul spune cu voce scazuta intaia rugaciune pentru credinciosi, dupa ce a desfacut Antimisul:) 

Tti multumim, Doamne Dumnezeul puterilor, Cel ce ne-ai Tnvrednicit sa stam si acum Tnaintea sfantului Tau 
altar si sa cerem Tndurarile Tale pentru pacatele noastre si pentru cele din nestiinta ale poporului. Primeste, 
Dumnezeule, rugaciunea aceasta si fa-ne sa fim vrednici sa-Ti aducem rugaciuni, cereri si jertfe 
nesangeroase pentru tot poporul Tau; si desavarseste-ne pe noi, pe care, prin puterea Spiritului Tau cel 
Sfant, ne-ai randuit la aceasta slujba, ca, fara de osanda si fara sminteala, Tn curata marturie a constiintei 
noastre, sa Te chemam Tn toata vremea si Tn tot locul, ca, auzindu-ne, sa fii milostiv fata de noi, dupa 
multimea bunatatii Tale. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

C: Doamne, Indura-Te spre noi. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

P: Tntelepciune. 

Ca Tie Ti se cuvine toata marirea, cinstirea si Tnchinarea, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum si pururea 
si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Iara si iara, cu pace, Domnului sa ne rugam. 

(Preotul spune cu voce scazuta a doua rugaciune pentru credinciosi:) 

larasi si de multe ori cadem la Tine si ne rugam Tie, bunule si iubitorule de oameni, ca, privind spre 
rugaciunea noastra, sa ne curatesti sufletele si trupurile de toata Tntinarea si sa ne dai har ca, nevinovati si 
fara de osanda, sa ne Tnfatisam Tnaintea sfantului Tau altar. Daruieste, Dumnezeule, si celor ce se roaga 
Tmpreuna cu noi, sporirea vietii, credintei si Tntelegerii spirituale. Da-le lor ca totdeauna cu frica si cu 
dragoste sa-Ti slujeasca, nevinovati si fara osanda, sa se Tmpartaseasca cu sfintele Tale Taine si de 
Tmparatia Ta cea cereasca sa se Tnvredniceasca. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

P: Tntelepciune. 

Ca sub stapanirea Ta totdeauna fiind paziti, Tie marire sa-Ti Tnaltam, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum 
si pururea si in vecii vecilor. 

C: Amin 

Noi, care pe Heruvimi cu taina-i inchipuim si facatoarei de viata Treimi intreit-sfanta cantare-l aducem, toata 
grija cea lumeasca de la noi sa o lepadam. 

(In Joia Mare si in Sambata Mare, in loc de: Noi, care pe Heruvimi..., vezi Cantari la Sfanta Liturghie) 

(Preotul spune cu voce scazuta rugaciunea Heruvicului:) 

Nimeni din cei legati de poftele si placerile trupesti nu este vrednic sa vina, sa se apropie sau sa-Ti slujeasca 
Tie, Tmparate al maririi; pentru ca a-Ti sluji Tie este mare si Tnfricosator lucru chiar si pentru puterile ceresti. 
Tnsa totusi, pentru iubirea Ta de oameni, negraita si nemasurata, fara mutare si fara schimbare Te-ai facut 
om si arhiereu te-ai numit noua, iar lucrarea sfanta ajertfei acesteia liturgice si nesangeroase ne-ai dat-o ca 
un stapan al tuturor. Caci Tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stapanesti peste cele ceresti si peste cele 
pamantesti, Cel ce esti purtat pe tron de Heruvimi, Domnul Serafimilor si Tmparatul lui Israel, Cel ce singur 
esti Sfant si Tntru Sfinti odihnesti. Pe Tine, deci, Te rog, Cel ce singur esti bun si binevoitor: priveste spre 
mine, pacatosul si nevrednicul Tau serv, curateste-mi sufletul si inima de cuget viclean si Tnvredniceste-ma 
cu puterea Spiritului Sfant, ca, Tmbracat fiind cu harul preotiei, sa stau Tnaintea acestei sfinte mese si sa 
jertfesc Sfantul si Preacuratul Tau Trup si Pretiosul Tau Sange. Ca Tu esti Cel ce aduci, Cel ce Te aduci, Cel 
ce primesti si Cel ce Te Tmparti, Cristoase Dumnezeul nostru, si Tie marire Tti Tnaltam, Tmpreuna si Parintelui 
Tau Cel fara Tnceput si Preasfantului, bunului si de viata facatorului Tau Spirit, acum si pururea si in vecii 
vecilor. Amin. 

(Apoi:) 

Noi, care pe Heruvimi cu taina-i Tnchipuim si facatoarei de viata Treimi Tntreit-sfanta cantare-l aducem, toata 
grija cea lumeasca de la noi sa o lepadam; ca pe Tmparatul tuturor sa-L primim, pe Cel nevazut Tnconjurat de 
cetele Tngeresti. Aliluia, Aliluia, Aliluia. 

(Preotul cadeste masa proscomidiei §i altarul, apoi spune:) 

Dumnezeule, curateste-ma pe mine, pacatosul. 

Ridicati mainile spre cele sfinte si binecuvantati pe Domnul. 

(Preotul face Intratul Mare) 

P: Pe tot neamul crestinesc, Domnul Dumnezeu sa-l pomeneasca Tntru Tmparatia Sa, totdeauna, acum si 
pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Pe Preafericitul Parinte Papa (N), pe Tnalt Preasfintitul Arhiepiscop si Mitropolit (N), pe (Tnalt) Preasfintitul 
nostru (Arhi) Episcop (N), Domnul Dumnezeu sa-i pomeneasca Tntru Tmparatia Sa, totdeauna, acum si 
pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. Pe ctitorii si binefacatorii sfintelor biserici (§;' pe altii pe care ii dore§te, vii sau morti), Domnul Dumnezeu sa-i 
pomeneasca Tntru Tmparatia Sa, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Si pe voi pe toti, dreptcredinciosilor crestini, Domnul Dumnezeu sa va pomeneasca Tntru Tmparatia Sa, 
totdeauna, acum si pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. Ca pe Imparatul tuturor sa-L primim, pe Cel nevazut Jnconjurat de cetele ingeresti. Aliluia, Aliluia, 
Aliluia. 

(Preotul asaza darurile pe sfanta masa, le cadeste si spune cu voce scazuta:) 

losif, eel cu bun chip, de pe lemn luand Preacuratul Tau Trup, cu giulgiu curat Tnfasurandu-L si cu miresme 
ungandu-L, L-a pus Tn mormant nou, dar a treia zi ai Tnviat, Cristoase Dumnezeule, daruind lumii mare mila. 

Tn mormant cu trupul, Tn iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, Tn rai cu talharul si pe scaun ai fost, Cristoase, 
Tmpreuna cu Tatal si cu Spiritul, toate plinindu-le, Cel ce esti necuprins. 

Purtator de viata, cu adevarat mai Tnfrumusetat decat Raiul si mai stralucitor decat toate palatele Tmparatesti, 
s-a aratat, Cristoase, mormantul Tau, izvorul Tnvierii noastre. 

(Preotul, dupa ce acopera sfintele daruri cu Aerul, repeta primul troparpana la In mormant, apoi se Inchina, 
zicand:) 

Fa bine, Doamne, Tn bunavointa Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile lerusalimului. 

Atunci bineplacute Tti vorfi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor aduce pe altarul Tau vitei. 

P: Sa plinim rugaciunile noastre Domnului. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

P: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse Tnainte, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

Pentru aceasta sfanta casa si pentru cei ce cu credinta, cu buna cucernicie si cu frica de Dumnezeu intra 
Tntr-Tnsa, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

Pentru ca sa ne mantuim de tot necazul, mania, primejdia si nevoia, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

(Preotul spune cu voce scazuta rugaciunea Proscomidiei, dupa a§ezarea sfintelor daruri pe sfanta masa:) 

Doamne, Dumnezeule atottinator, Care singur esti Sfant si primesti jertfa de lauda de la cei ce Te cheama 
cu toata inima, primeste si rugaciunea noastra a pacatosilor si du-o la sfantul Tau altar; fa-ne vrednici sa-Ti 
aducem daruri si jertfe spirituale pentru pacatele noastre si pentru cele din nestiinta ale poporului; 
Tnvredniceste-ne sa aflam harTnaintea Ta, ca sa fie bine primita jertfa noastra si Spiritul cel bun al harului 
Tau sa coboare peste noi, peste aceste daruri puse Tnainte si peste tot poporul Tau. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. Ziua toata, desavarsita, sfanta, cu pace si fara pacate; Tnger de pace, credincios Tndreptator, pazitor 
sufletelor si trupurilor noastre, de la Domnul sa cerem. 

C: Da-ne, Doamne. 

Mila si iertare de pacatele si de greselile noastre, cele bune si de folos sufletelor noastre si pace lumii, de la 
Domnul sa cerem. 

C: Da-ne, Doamne. 

Cealalta vreme a vietii noastre Tn pace si Tn pocainta sa o petrecem, sfarsit crestinesc vietii noastre, fara 
patimire, cu pace, si raspuns bun la Tnfricosatoarea judecata a lui Cristas, de la Domnul sa cerem. 

C: Da-ne, Doamne. 

Pe preasfanta, curata, preabinecuvantata, marita noastra Doamna de Dumnezeu Nascatoare si pururea 
Fecioara, Maria, cu toti Sfintii pomenindu-o, pe noi Tnsine, unul pe altul si toata viata noastra lui Cristas 
Dumnezeu sa o dam. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Cu Tndurarile Fiului Tau unicul nascut, Tmpreuna cu Care esti binecuvantat, cu Preasfantul, bunul si de viata 
facatorul Tau Spirit, acum si pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Pace (+) tuturor. 

C: §i Spiritului tau. 

P: Sa ne iubim unul pe altul, ca, Tntr-un gand, sa marturisim: 

C: Pe Tatal §/' pe Fiul §i pe Spiritul Sfant, Treimea cea de o fiinta §i nedespartita. 

(Preotul se Inchina §i spune cu voce scazuta:) 

Te iubesc, Doamne, taria mea, Domnul este Tntarirea si scaparea mea. 

{Apoi, cu voce ridicata:) 

Cristas Tn mijlocul nostru. 

C: Este §i va fi. 

P: Tntelepciune, sa luam aminte. 

(Preotul, impreuna cu credinciosii, rosteste Simbolul Credintei (Crezul) 

Cred Tntr-unul Dumnezeu, Tatal atottinatorul, facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si 
nevazute. 

Si Tntr-unul Domn, Isus Cristas, Fiul lui Dumnezeu, unul nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai Tnainte de toti 
vecii, lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iar nu facut, Cel de o fiinta cu 
Tatal, prin Care toate s-au facut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, S-a coborat din cer, S-a Tntrupat de la Spiritul Sfant si 
din Maria Fecioara si S-a facut om. 

Si S-a rastignit pentru noi Tn zilele lui Pontiu Pilat, a patimit si S-a Tngropat. 

Si a Tnviat a treia zi, dupa Scripturi. 

Si S-a Tnaltat la cer si sade de-a dreapta Tatalui. 

Si iarasi va veni cu marire sa judece viii si mortii; a Carui Tmparatie nu va avea sfarsit. 

Si Tn Spiritul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede, Cel ce Tmpreuna cu Tatal si cu Fiul 
este Tnchinat si marit, Care a grait prin proroci. 

Intr-una, sfanta, catolica si apostolica Biserica. 

Marturisesc un botez spre iertarea pacatelor. 

Astept Tnvierea mortilor 

Si viata vesnica ce va veni. Amin. 

(Preotul saruta Aerul, tl strange, fl pune la o parte si apoi spune:) 

P: Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte, Sfanta Jertfa cu pace sa o aducem. 

C: Mila, pace, jertfa de laud a. 

P: Darul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatal si Tmpartasirea Spiritului Sfant sa fie cu 
voi, cu toti. 

C: £/' cu spiritul Tau. 

P: Sus sa avem inimile. 

C: Le avem catre Domnul. 

P: Sa multumim Domnului. 

C: Cu vrednicie §i cu dreptate este a ne inchina Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, Treimei celei de o fiinta si 
nedespartite. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Vrednic si drept este sa-Ti cantam, sa Te binecuvantam si sa Te laudam, sa-Ti multumim si sa ne Tnchinam 
Tn tot locul stapanirii Tale; ca Tu esti Dumnezeul eel negrait si necuprins cu mintea, nevazut si neatins, 
pururea fiind, Acelasi fiind, Tu si Fiul Tau unicul nascut si Spiritul Tau eel Sfant. Tu ne-ai adus de la nefiinta 
la fiinta si pe cei cazuti iarasi i-ai ridicat si n-ai Tncetat toate sa le faci pana ce ne-ai ridicat la cer si ne-ai 
daruit Tmparatia Ta care va veni. Pentru toate acestea Tti multumim Tie si Fiului Tau unicul nascut si Spiritului 
Tau eel Sfant, pentru toate binefacerile vazute si nevazute care s-au facut pentru noi, pe care le stim si pe 
care nu le stim. 

Tti multumim si pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit sa o primesti din mainile noastre, desi stau 
Tnaintea Ta mii de Arhangheli, zeci de mii de Tngeri, Heruvimii si Serafimii cu cate sase aripi si cu ochi multi, 
care se Tnalta zburand. (Preotul ia steluta de pe sfantul disc, face cruce deasupra lui, o saruta si o asaza de-o parte, apoi spune cu 
voce ridicata:) 

Cantarea de biruinta cantand, strigand, glas Tnaltand si graind: 

C: Sfant, Sfant, Sfant e Domnul Sabaot; plin este cerul §i pamantul de marirea Lui. Osana intru Cele de Sus. 
Binecuvantat este Cel ce vine in Numele Domnului Osana intru Cele de Sus. 

{Preotul rosteste si el imnul serafic, apoi, cu mainile ridicate, rosteste rugaciunea:) 

Cu aceste fericite puteri, Stapane iubitorde oameni, si noi strigam si graim: Sfant esti si Preasfant, Tu si Fiul 
Tau unicul nascut si Spiritul Tau eel Sfant; Sfant esti si Preasfant si de mare cuviinta e marirea Ta. Care atat 
de mult ai iubit lumea, meat pe Fiul Tau unicul nascut L-ai dat, pentru ca tot eel ce crede Tn El sa nu piara, ci 
sa aiba viata vesnica. El, venind si toata randuiala pentru noi plinindu-o, Tn noapteam care a fost vandut, ori, 
mai ales, pe Sine Tnsusi S-a dat pentru viata lumii, luand paine Tn sfintele, preacuratele si neprihanitele Sale 
maini, multumind si binecuvantand (+), sfintind si frangand, a dat sfintilor Sai Tnvatacei si Apostoli zicand: 

(Cu voce ridicata, solemn:) 

Luati, mancati, acesta este Trupul Meu, Care pentru voi Se fringe, spre iertarea pacatelor 

C: Amin. 

(Preotul spune cu voce scazuta:) 

Asemenea (+) si potirul, dupa cina, zicand: 

(Cu voce ridicata:) 

Beti dintru acesta toti, acesta este Sangele Meu al legii celei noi, Care pentru voi si pentru multi Se 
varsa, spre iertarea pacatelor. 

C: Amin. 

(Preotul se inchina din nou, apoi, cu caput plecat, se roaga cu voce scazuta:) 

Aducandu-ne aminte de aceasta porunca mantuitoare si de toate cele ce s-au facut pentru noi: de cruce, de 
mormant, de Tnvierea de a treia zi, de Tnaltarea la cer, de sederea de-a dreapta Tatalui si de preamarita a 
doua venire. 

(Cu voce ridicata:) 

Ale Tale, dintru ale Tale, Tie-Ti aducem de toate (+) si pentru toate. 

C: Pe Tine Te laudam, pe Tine Te binecuvantam, Tie-Ti multumim, Doamne, si ne rugam Tie, Dumnezeului 
nostru. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Tti oferim aceasta jertfa spirituals si fara varsare de sange si cerem, Te rugam si cu umilinta Te imploram: 
trimite Spiritul Tau eel Sfant peste noi si peste aceste daruri ce sunt puse Tnainte. 

(Preotul se inchina, apoi, cu mainile ridicate, se roaga cu voce scazuta:) 

Doamne, Cel ce pe Preasfantul Tau Spirit Tn ora a treia L-ai trimis Apostolilor Tai, pe Acela, Bunule, nu-L lua 
de la noi, ci Tnnoieste-L Tn noi, care ne rugam Tie. (Stih): Inima curata zideste Tntru mine, Dumnezeule, si spirit drept Tnnoieste in cele dinauntrul meu. 

Doamne, Cel ce pe Preasfantul Tau Spirit (...) 

(Stih): Nu ma lepada de la fata Ta si Spiritul Tau eel Sfant nu-L lua de la mine. 

Doamne, Cel Ce pe Preasfantul Tau Spirit (...) 

Si fa painea aceasta, adica cinstitul Trup al Cristosului Tau. Amin. 

Si ce este in potirul acesta, adica cinstitul Sange al Cristosului Tau. Amin. Amin. 

Pe care Le-ai prefacut cu Spiritul Tau cel Sfant. Amin, Amin, Amin. 

Sa fie celor ce se vor cumineca spre trezirea sufletului, spre iertarea pacatelor, spre Tmpartasirea cu Spiritul 
Tau cel Sfant, spre plinirea Tmparatiei Cerurilor, spre Tndraznirea catre Tine, iar nu spre judecata sau spre 
osanda. 

Tti aducem aceasta jertfa spirituals Tmpreuna cu cei adormiti Tn credinta: Stramosii, Parintii, Patriarhii, Profetii, 
Apostolii, Propovaduitorii, Evanghelistii, Martirii, Marturisitorii, Pustnicii si cu tot sufletul raposatTn credinta. 

(Apoi spune cu voce ridicata:) 

Dar, mai ales, cu preasfanta, curata, preabinecuvantata, marita noastra Doamna, de Dumnezeu Nascatoare 
si pururea Fecioara, Maria. 

C: Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu; pe cea pururea fericita §i 
preanevinovata si Mama Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai onorata decat Heruvimii si esti mai marita, 
fara de asemanare, decat Serafimii; care, fara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul L-ai nascut; pe tine, cea 
mtr-adevar Nascatoare de Dumnezeu, te marim. 

(La Liturghia Sfantului Vasile cel Mare, la sarbatorile fmparate§ti si ale Preacuratei Fecioare Maria, vezi 
Cantari la Sfanta Liturghie) 

(Preotul continua cu voce scazuta:) 

Cu Sfantul loan profetul, Tnainte-mergator si botezator; cu sfintii mariti si laudati Apostoli; cu Sfantul (N), a 
carui pomenire o facem, si cu toti Sfintii Tai, pentru ale caror rugaciuni cerceteaza-ne, Dumnezeule, si adu-Ti 
aminte de toti cei adormiti Tn speranta Tnvierii de veci. 

{Preotul ti pomene§te apoi pe cei vii:) 

Pentru mantuirea, cercetarea, iertarea de pacate a servului lui Dumnezeu (N). 

(Apoi pe cei morti:) 

Pentru odihna si iertarea sufletului servului Tau (N), Tn loc luminos, de unde a fugit orice durere, Tntristare si 
suspinare. Odihneste-I, Dumnezeul nostru, unde straluceste lumina fetei Tale. 

Te rugam: pomeneste, Doamne, pe toti episcopii dreptcredinciosi, pe cei ce drept Tnvata cuvantul adevarului 
Tau, toata preotimea, diaconimea Tntru Domnul si toata tagma preoteasca. 

Tti aducem aceasta jertfa spirituals pentru toata lumea; pentru sfanta, catolica si apostolica Biserica; pentru 
cei ce due viata cinstita Tn curatie; pentru conducatorii tarii noastre si ai tuturor popoarelor. Daruieste-le, 
Doamne, pasnica domnie, ca si noi, Tn linistea lor, viata lina si fara tulburare sa traim, Tn frica de Dumnezeu 
si Tn cuviinta. (Preotul spune cu voce ridicata:) 

Tntai pomeneste, Doamne, pe Preafericitul Parinte Papa (N), pe Tnalt Preasfintitul Arhiepiscop si Mitropolit 
(N), pe (Tnalt) Preasfintitul nostru (Arhi) Episcop (N), pe care daruieste-i sfintelor Tale biserici Tn pace, Tntregi, 
onorati, sanatosi, cu zile Tndelungate, drept Tnvatand cuvantul adevarului Tau. 

C: §i pe top §i pe toate. 

(La Liturghia Sf. Vasile eel Mare, vezi Cantari la Sfanta Liturghie) 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Adu-Ti aminte, Doamne, de orasul (satul) acesta Tn care vietuim, de toate tarile, orasele si satele si de cei ce 
locuiescin ele cu credinta. Adu-Ti aminte, Doamne, de cei ce calatoresc, de cei bolnavi, de cei ce se 
ostenesc, de cei ce sunt Tn robie si de mantuirea lor. Pomeneste-i, Doamne, pe cei ce aduc daruri si fac bine 
Tn sfintele Tale biserici si-si aduc aminte de cei saraci si peste noi, peste toti, revarsa milostivirile Tale. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Si da-ne, cu o gura si cu o inima, sa preamarim si sa cantam preacinstitul si de mare stralucire Numele Tau, 
al Tatalui si al Fiului si al Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: §i sa fie mila marelui Dumnezeu si Mantuitorul nostru Isus Cristos, cu voi, cu toti (+). 

C: §i cu spiritul tau. 

P: Pe toti Sfintii pomenindu-i, iara si iara, cu pace, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

P: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus si s-au sfintit, Domnului sa ne rugam. 

P: Ca Dumnezeul nostru iubitor de oameni, Cei ce le-a primit Tn sfantul si mai presus de ceruri si 
Tntelegatorul Sau altar, ca pe o placuta mireasma spirituals, sa ne trimita dumnezeiasca mila si darul 
Spiritului Sfant, sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

Pentru ca sa ne mantuim de tot necazul, mania, primejdia si nevoia, Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Tnaintea Ta punem toata viata si speranta noastra, Stapane iubitor de oameni, si cerem, si ne rugam si ne 
smerim: Tnvredniceste-ne sa ne Tmpartasim cu cerestile si Tnfrico§atoarele Tale Taine, ale acestei sfinte si 
spirituale mese, Tn curata constiinta, spre iertarea pacatelor, spre Tndreptarea greselilor, spre Tmpartasirea cu 
Spiritul Tau eel Sfant, spre mostenirea Tmparatiei Cerurilor, spre Tndraznirea catre Tine, iar nu spre judecata 
sau spre osanda. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul tau. 

C: Doamne, ?ndura-Te spre noi. P: Ziua toata, desavarsita, sfanta, cu pace si fara de pacate, Tnger de pace, credincios Tndreptator, pazitor 
sufletelor si trupurilor noastre, de la Domnul sa cerem. 

C: Da-ne, Doamne. 

Mila si iertare de pacatele si de greselile noastre, cele bune si de folos sufletelor noastre si pace lumii, de la 
Domnul sa cerem. 

C: Da-ne, Doamne. 

Ceealalta vreme a vietii noastre Tn pace si Tn pocainta sa o petrecem, sfarsit crestinesc vietii noastre, fara 
patimire, cu pace, si raspuns bun laTnfricosatoareajudecata a lui Cristas, de la Domnul sa cerem. 

C: Da-ne, Doamne. 

Unirea Tn credinta si Tmpartasirea Spiritului Sfant cerand, pe noi Tnsine, unul pe altul si toata viata noastra lui 
Cristas Dumnezeu sa o dam. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Si Tnvredniceste-ne, Stapane, cu Tndraznire fara osanda, sa cutezam a Te chema pe Tine, Dumnezeule 
ceresc, Tata, si sa zicem: 

(fntreaga asistenta spune:) 

Tatal nostru, Care e§ti Tn ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vina Tmparatia Ta, faca-Se voia Ta, 
precum Tn cer a§a sj pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi si ne iarta 
noua pacatele noastre precum si noi iertam gresitilor nostri si nu ne duce pe noi Tn ispita, ci ne 
mantuieste de eel rau. 

P: Ca a Ta este Tmparatia si puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn 
vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Pace (+) tuturor. 

C: §/' spiritului tau. 

P: Capetele voastre, Domnului sa le plecati. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

Tti multumim, Tmparate nevazut, Cel ce cu puterea Ta nemasurata toate le-ai facut si cu multimea milei Tale 
din nefiinta la fiinta toate le-ai adus. Tnsuti, Stapane, priveste din cer spre cei ce si-au plecat Tie capetele lor, 
ca nu le-au plecat trupului si sangelui, ci Tie, Tnfricosatorului Dumnezeu. Tu deci, Stapane, cele puseTnainte, 
noua tuturor spre bine Tntocmeste-le, dupa a fiecarui osebita trebuinta: cu cei ce calatoresc Tmpreuna 
calatoreste, pe cei bolnavi vindeca-i, Cel ce esti doctorul sufletelor si al trupurilor. 

(Apoi, cu voce ridicata:) 

Cu darul, cu Tndurarile si cu iubirea de oameni a Fiului Tau unicul nascut, Tmpreuna cu Care esti 
binecuvantat, cu Preasfantul, bunul si de viata facatorul Tau Spirit, acum si pururea si Tn vecii vecilor. C: Am in. 

(Preotul se roaga cu voce scazuta:) 

la aminte, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, din Sfantul Tau lacas si de pe scaunul maririi 
Tmparatiei Tale si vino sa ne sfintesti, Cel ce sus sezi Tmpreuna cu Tatal, iar aici, Tmpreuna cu noi nevazut 
petreci, si Tnvredniceste-ne prin mana Ta cea puternica sa ni se dea Preacuratul Tau Trup si Preacinstitul 
Tau Sange si, prin noi, tot poporului Tau. 

{Preotul se mchina §i spune cu voce scazuta:) 

Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului. 

(Apoi, cu voce ridicata:) 

P: Sa luam aminte. 

(Preotul malta Sfanta Paine zicand:) 

Sfintele, sfintilor. 

C: Unul Sfant, Unul Domn, Isus Cristos, intru marirea lui Dumnezeu Tatal. Amin. 

(Preotul fringe cu evlavie Sfanta Paine, spunand cu voce scazuta:) 

Se frange si Se Tmparte Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, Cel ce Se frange, dar nu Se Tmparte, Cel ce Se 
mananca totdeauna, dar niciodata nu Se sfarseste, ci, pe cei ce se Tmpartasesc, Ti sfinteste. Isus Cristos, 
Tnvinge 

(Preotul ia o particica, face cu ea cruce deasupra sfantului potir §i spune cu voce scazuta:) 

Plinirea credintei prin Spiritul Sfant. Amin. 

(Preotul binecuvanteaza apa Jncalzita zicand:) 

Binecuvantata (+) este caldura Sfintilor Tai, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

(Preotul ia o particica din Sfanta Paine si spune:) 

Cinstitul si Preasfantul Trup al Domnului, Dumnezeului si Mantuitorului nostru Isus Cristos Se da mie 
preotului (N) spre iertarea pacatelor si spre viata de veci. 

(Preotul, cu caput plecat, se roaga:) 

Cred, Doamne, §i marturisesc ca Tu e§ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Care ai venit Tn lume sa-i 
mantuiesti pe cei pacatosi, Tntre care cel dintai sunt eu. Cred ca ce iau este cu adevarat Tnsusi 
Preacuratul Tau Trup si Tnsusi Preacinstitul Tau Sange. Deci ma rog Tie: miluieste-ma si iarta-mi 
greselile facute cu voie sau fara voie, cu cuvantul sau cu lucrul, cu stiinta sau cu nestiinta, si 
Tnvredniceste-ma, fara de osanda, sa ma Tmpartasesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea 
pacatelor si spre viata de veci. Amin. 

Cinei Tale celei de taina, astazi, Fiule al lui Dumnezeu, partas primeste-ma, ca nu voi spune 
dusmanilor Tai taina Ta, nici nu te voi saruta ca luda, ci, ca talharul marturisind, strig catre Tine: 
pomeneste-ma, Doamne, Tn Tmparatia Ta. 

Doamne, nu sunt vrednic sa intri sub necuratitul acoperamant al sufletului meu, dar, precum ai primit sa Te 
culci Tn pestera si Tn ieslea animalelor, iar Tn casa lui Simion leprosul ai primit-o pe pacatoasa cea asemenea mie, care a venit la Tine, Insuti binevoieste sa intri si Tn ieslea sufletului meu necuvantator si Tn necuratul 
meu trup mort si lepras si, precum nu Te-ai scarbit de gura pacatoasei care saruta preacuratele Tale 
picioare, tot asa, Stapane, Dumnezeul meu, nu Te scarbi nici de mine pacatosul, ci, ca un bun si iubitor de 
oameni, fa-ma vrednic sa fiu partas Preasfantului Tau Trup si Sange. 

Dumnezeul nostra, slabeste, lasa, iarta-mi greselile facute cu stiinta sau cu nestiinta, cu cuvantul sau cu 
lucrul, toate iarta-mi-le ca un bun si iubitor de oameni; pentru rugaciunile Preacuratei si pururea Fecioara, 
Maria, Tnvredniceste-ma ca, fara de osanda, sa primesc Preacinstitul si Preacuratul Tau Trup, spre 
vindecarea sufletului si a trupului. Ca a Ta este Imparatia si puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a 
Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn vecii vecilor. Amin. 

Nu spre judecata sau spre osanda sa-mi fie Tmpartasirea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, ci spre 
vindecarea sufletului si a trupului. 

(Preotul consuma o particica din Sfanta Paine, apoi se inchina adanc si se cumineca de trei oh din sfantul 
potir, zicand cu voce scazuta:) 

Ma cuminec eu, servul lui Dumnezeu preotul (N), cu Cinstitul si Sfantul Sange al Domnului Dumnezeului si 
Mantuitorului nostra Isus Cristas, spre iertarea pacatelor si spre viata de veci. 

(Apoi ?§i §terge buzele §i marginea potirului, zicand:) 

lata, S-a atins de buzele mele si va sterge faradelegile mele si toate pacatele mele le va curati. 

(Rugaciunea de multumire a Preotului:) 

Multumim, Stapane, iubitorule de oameni, binefacatorul sufletelor si al trupurilor noastre, ca si Tn ziua de azi 
ne-ai Tnvrednicit de cerestile si nemuritoarele Tale Taine. Tndreapta calea noastra, Tntareste-ne pe toti Tn frica 
Ta, pazeste viata noastra, Tntareste pasii nostri, pentru rugaciunile si mijlocirile maritei Nascatoare de 
Dumnezeu si pururea Fecioara, Maria, si ale tuturor Sfintilor Tai. 

(Preotul spune cu voce ridicata:) 

Cu frica de Dumnezeu, cu credinta si cu dragoste sa va apropiati. 

C: Amin. Binecuvantat este Cel ce vine In Numele Domnului, Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua. 

(In loc de Binecuvantat este..., mcepand cu ziua de Pa§ti si pana In ultima zi de miercuri mainte de 
Inaltarea Domnului (Ispas) se canta Cristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcand s/, celor 
din morminte, viata daruindu-le) 

(Se spun rugaciunile de cuminecare cu poporul:) 

Cred, Doamne, si marturisesc- 

Cinei Tale celei de taina- 

Nu spre judecata sau spre osanda- 

(Preotul ti cumineca pe credinciosi, apoi ti binecuvanteaza cu sfantul potir, zicand cu voce ridicata:) 

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si (+) binecuvanteaza mostenirea Ta. 

C: Vazut-am lumina cea adevarata, luat-am Spiritul Ceresc, aflat-am credinta cea adevarata, nedespartitei 
Sfintei Treimi mchinandu-ne, ca Aceea ne-a mantuit pe noi. (In loc de Vazut-am lumina..., incepand cu ziua de Pa§ti si pana in ultima zl de miercuri inainte de Inaltarea 
Domnului (Ispas) se canta Cristos a inviat din morti--, vezi mai sus). 

(Preotul se intoarce la altar, cadeste de trei oh, zicand cu voce scazuta:) 

Tnalta-Te la ceruri, Dumnezeule, si peste tot pamantul marirea Ta. 

(Preotul se inchina, la sfantul potir, se intoarce si, privind spre popor, spune cu voce scazuta:) 

Binecuvantat este Dumnezeul nostru. 

(Apoi cu voce ridicata:) 

Totdeauna, acum si pururea si Tn vecii vecilor. 

(Preotul merge la masa proscomidiei si consuma ce a ramas in sfantul potir, dupa care rosteste rugaciunea:) 

Plinirea Legii si a profetilor fiind Tu Tnsuti, Cristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit toata randuiala 
parinteasca, umple de bucurie si de veselie inimile noastre, totdeauna, acum si pururea si Tn vecii vecilor. 
Amin. 

C: Amin. Sa se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca sa laudam marirea Ta, ca ne-ai invrednicit sa 
ne ?mparta§im cu sfintele, cele fara de moarte, cu preacinstitele §i de viata facatoarele Tale Taine. htareste- 
ne in sfintenia Ta, toata ziua sa invatam dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia. 

(In loc de Sa se umple..., mcepand cu ziua de Pa§ti si pana in ultima zi de miercuri inainte de fnaltarea 
Domnului (Ispas) se canta Cristos a inviat din morti...,) 

P: Drepti, Tmpartasindu-ne cu dumnezeiestile, sfintele, preacuratele, cele fara de moarte, cerestile si de viata 
facatoarele, Tnfricosatoarele Taine ale lui Cristos, cu vrednicie sa-l multumim Domnului. 

C: Doamne, indura-Te spre noi. 

P: Apara-ne si ne mantuieste, miluieste-ne si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul Tau. 

C: Doamne, indura-Te spre noi. 

P: Ziua toata, desavarsita, sfanta, cu pace si fara pacate cerand, pe noi Tnsine, unul pe altul si toata viata 
noastra lui Cristos Dumnezeu sa o dam. 

C: Tie, Doamne. 

(Preotul se intoarce la altar, strange Antimisul si face peste el cruce cu Evanghelia, zicand:) 

Ca Tu esti sfintirea noastra si Tie marire Tti Tnaltam, Tatalui si Fiului si Spiritului Sfant, acum si pururea si Tn 
vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Cu pace sa iesim. 

C: fn Numele Domnului. 

P: Domnului sa ne rugam. 

C: Doamne, indura-Te spre noi. (Preotul citeste cu voce ridicata Rugaciunea amvonului, in afara altarului:) 

Cel ce Ti binecuvantezi pe cei ce te binecuvanteaza, Doamne, si Ti sfintesti pe cei ce spera in Tine, 
mantuieste poporul Tau si binecuvanteaza mostenirea Ta. Plinatatea Bisericii Tale in pace pazeste-o; 
sfinteste-i pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe acestia preamareste-i cu dumnezeiasca Ta putere si 
nu ne lasa pe noi cei ce speram Tn Tine. Pace daruieste lumii Tale, Bisericilor Tale, preotilor si tot poporului 
Tau iubitor de Cristos. Ca toata darea cea buna si tot darul desavarsit este de sus, coborand de la Tine, 
Parintele luminilor, si Tie marire, multumire §i Tnchinare Tnaltam, Tatalui §i Fiului §i Spiritului Sfant, acum §i 
pururea §i Tn vecii vecilor. 

C: Amin. Fie Numele Domnului binecuvantat, de acum §;' pana in veac. 

(In loc de Fie Numele..., incepand cu ziua de Pa§ti §i pana in ultima zi de miercuri inainte de fnaltarea 
Domnului (Ispas) se canta Cristos a inviat din morti...) 

P: Binecuvantarea Domnului sa vina peste voi, cu al Sau dar §i cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum 
§i pururea §i Tn vecii vecilor. 

C: Amin. 

P: Marire Tie, Cristoase Dumnezeule, speranta noastra, marire Tie. 

C: Marire - §i acum -. Doamne, indura-Te spre noi (de trei oh). Parinte, binecuvanteaza. 

(In loc de Marire - §/' acum -, incepand cu ziua de Pa§ti §i pana in ultima zi de miercuri inainte de fnaltarea 
Domnului (Ispas) se canta Cristos a inviat din morti...) 

(Preotul face dez leg area) 

(Duminica.) Cel Ce a Tnviat din morti, 

(La Sarbatorile fmparate§tivez\...) 

(In celelalte zile) Cristos, adevaratul nostru Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Sale Mame, ale 
Sfantului nostru Parinte loan Gura-de-Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, si ale tuturor Sfintilor, sa ne 
miluiasca si sa ne mantuiasca fiind bun si iubitor de oameni. 

C: Amin. Stapane, primeste rugaciunea servilor tai si ne mantuieste pe noi din toata nevoia si intristarea.